Totalskandal ! berättelsen om Birgitta


totalskandal

Staten och dess tjänstemän gör allt i sin makt för att dölja en sanning. Har skribenten Micke Håkansson på totalskandal kommit något stort och förbjudet på spåren ? Som att till exempel avslöja läkarkårens oinskränkta makt att öppet begå vilka lagbrott  som helst till och med medvetet försöka ta livet av sina patienter för att dölja sin oduglighet.

Om patienten har förtroende för sin läkare, hur lätt kan det då inte vara för en oseriös läkare att förskriva en medicin till sin patienten för att göra patienten sjukare och apatisk, kanske till och med ta livet av patienten för att försöka att söka att dölja sina begågna misstag och inkompetens.

Hur många läkare fuskar och ändrar i patienternas journaler för att dölja sina misstag ? Hur omfattande är då fusket ?

Hur stort är då mörkertalet av patienter som drabbats ? Hur många av dessa är inte i livet som skulle vilja leva ?

Hur många efterlevande anhöriga sitter inne med sorg och frågetecken vad som egentligen hänt ? Som aldrig fått några riktiga svar ?

Kan folket lita på HSAN och Socialstyrelsen ? Kanske är dessa inrättningar medbrottslingar till läkarkåren som hjälper till att dölja läkarnas brott och övergrepp mot patienter ?

Är det bara någon enstaka procent av alla anmälningar och missförhållanden som lyfts fram ? I så fall görs detta medvetet för att visa att man sköter sitt jobb på HSAN och Socialstyrelsen ? Och att ingen då ska ifrågasätta dessa övervakande inrättningar ? Att misstänka att brottslighet sopas under mattan ?

Varför försöker man misskreditera Micke Håkansson och hans arbete med att gräva efter sanningen ? I vissa större diskussionsforum på internet startas trådar som starkt kan misstänkas endast har avsikten att lägga krokben för förtroendet  ?

Vilka ligger bakom dessa försök att så split ? Läkarna själva ? Vad är det som är så viktigt att dölja ?

Varför är det så viktigt att gömma undan Birgittas fall ? Varför ger man inte Birgitta någon upprättelse ?

Se hur leden sluter sig för att mörklägga det inträffade !


Gå till sajten totalskandal och läs vad som hänt på Ljungby Lasarett i Kronoberg och sprid budskapet som man försöker dölja !

Johnny
RSS 2.0